Přímý výběr vzorů

Zde si můžete přímo vybrat vzory směrnic BOZP, které pro Vaše podnikání potřebujete. Požadované vzory Vám pak zašleme na email nebo poštou.

Pokud si nejste jisti, můžete si zobrazit návod.


Název Rozsah (stran) Cena (+ DPH)
Rizika THP 26 500 Kč (605 Kč)
Záznam o kontrole žebříku - kontrolní list 3 20 Kč (24.2 Kč)
Rizika Stavební firma 0 1500 Kč (1815 Kč)
Směrnice BOZP Poskytování OOPP 2008 NV 7 100 Kč (121 Kč)
Příloha směrnice OOPP 30 100 Kč (121 Kč)
Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků 27 100 Kč (121 Kč)
Záznam o kontrole užívání OOPP 1 10 Kč (12.1 Kč)
Osobní karta pro výdej OOPP 1 10 Kč (12.1 Kč)
Směrnice BOZP Rizika 169 2000 Kč (2420 Kč)
Systémová směrnice BOZP pro firmy (úřady) 10 400 Kč (484 Kč)
Systémová směrnice jen pro školky 11 400 Kč (484 Kč)
Směrnice BOZP Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým 6 100 Kč (121 Kč)
Směrnice BOZP Základní školení zaměstnanců 9 200 Kč (242 Kč)
Směrnice BOZP Evidence pracovních úrazů 5 100 Kč (121 Kč)
Kniha úrazů 6 20 Kč (24.2 Kč)
Záznam o školení 1 10 Kč (12.1 Kč)
Zápisník bezpečnosti práce 2 10 Kč (12.1 Kč)
Směrnice BOZP Manipulace s materiálem 6 100 Kč (121 Kč)
Směrnice BOZP Pořádek na pracovišti 2 80 Kč (96.8 Kč)
Směrnice BOZP Traumatologický plán 12 150 Kč (181.5 Kč)
Smlouva s lékařem 3 30 Kč (36.3 Kč)
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti 1 10 Kč (12.1 Kč)
Lhůtník lékařských prohlídek 3 20 Kč (24.2 Kč)
Krizový plán 1 10 Kč (12.1 Kč)
Směrnice BOZP Alkoholismus a toxické látky 4 80 Kč (96.8 Kč)
Lhůtník revizí a kontrol 5 20 Kč (24.2 Kč)
Směrnice BOZP Pracovně lékařské služby 3 80 Kč (96.8 Kč)
Směrnice BOZP Provádění úklidových prací 5 80 Kč (96.8 Kč)
Provozní řád skladu 6 100 Kč (121 Kč)
Směrnice BOZP Kontrola regálů a žebříků dvojit. 5 110 Kč (133.1 Kč)
Metodický pokyn BOZP Bourací a rekonstrukční práce 49 400 Kč (484 Kč)
Směrnice BOZP Upevňování brousících nástrojů 6 100 Kč (121 Kč)
Směrnice BOZP Práce na obráběcích stojích - Dřevo 10 300 Kč (363 Kč)
Směrnice BOZP Práce na obráběcích strojích - Kovo 5 400 Kč (484 Kč)
Svařování elektrickým obloukem 9 300 Kč (363 Kč)
Směrnice BOZP Práce s ručním nářadím 6 300 Kč (363 Kč)
Řád pro manipulaci a obsluhu tlakových lahví k dopravě plynů 8 300 Kč (363 Kč)
Směrnice BOZP Práce ve výškách 7 300 Kč (363 Kč)
Směrnice BOZP Řízení vozidla řidičem referentem 12 200 Kč (242 Kč)
Dohoda o užívání služebního vozidla 5 80 Kč (96.8 Kč)
Směrnice BOZP Používání žebříků 2 200 Kč (242 Kč)
Dopravní řád 8 100 Kč (121 Kč)
Směrnice BOZP Bezpečnost při výchově a vzdělávání dětí 7 300 Kč (363 Kč)
Směrnice BOZP Provádění evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu žáků 6 100 Kč (121 Kč)
Osnova - Informace pro děti z hlediska BOZP a PO (mateřská škola) 2 50 Kč (60.5 Kč)
Osnova - Informace pro žáky z hlediska BOZP a PO (ZŠ, SPŠ) 2 50 Kč (60.5 Kč)
Bezpečnostní pokyn k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a návštěvníků na sportovištích, hřištích apod. 2 50 Kč (60.5 Kč)
Osnova pro školení pracovníků ve školství 2 90 Kč (108.9 Kč)
Směrnice BOZP při práci se stroji a technickým zařízením v kuchyni 15 300 Kč (363 Kč)
Směrnice BOZP Povolené přenášené hmotnosti 5 100 Kč (121 Kč)
Směrnice BOZP Práce se psy 2 50 Kč (60.5 Kč)
Směrnice BOZP Práce se zvířaty a zem. technikou 6 500 Kč (605 Kč)
Směrnice BOZP Práce se zvířaty, chov a pravidla ošetření zvířat 9 500 Kč (605 Kč)
Směrnice BOZP ZOO (jiná než hospodářská zvířata) 28 700 Kč (847 Kč)
Směrnice BOZP Práce s motorovou pilou 17 400 Kč (484 Kč)
Směrnice BOZP Práce s křovinořezem 5 400 Kč (484 Kč)
Směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rostlinné výrově 6 500 Kč (605 Kč)
Směrnice BOZP Práce v lese (parku) 59 500 Kč (605 Kč)
Směrnice BOZP Systém bezpečné práce se zdvihacími zařízeními 6 300 Kč (363 Kč)
Směrnice BOZP Ručně vedené nízkozdvižné motorové a bezmotorové vozíky + pověření řízením 9 250 Kč (302.5 Kč)
Směrnice BOZP Bezpečnost při opravě a údržbě vozidel 17 500 Kč (605 Kč)
Směrnice BOZP Nabíjecí stanoviště akumulátorů 4 100 Kč (121 Kč)
Směrnice BOZP Bezpečnostní předpis pro práci v masném průmyslu 3 150 Kč (181.5 Kč)
Směrnice BOZP Zásady bezpečné práce na pojízdném lešení 5 200 Kč (242 Kč)
Vzory bezpečnostních tabulek a piktogramů - úplná verze 93 400 Kč (484 Kč)
Vzory informačních bezpečnostních tabulek a piktogramů 16 95 Kč (114.95 Kč)
Vzory požárních bezpečnostních tabulek a piktogramů 12 70 Kč (84.7 Kč)
Vzory příkazových bezpečnostních tabulek a piktogramů 18 95 Kč (114.95 Kč)
Vzory tabulek výstražných piktogramů 26 140 Kč (169.4 Kč)
Vzory zákazových bezpečnostních tabulek a piktogramů 21 130 Kč (157.3 Kč)
Celková cena bez poštovného 20 Kč (24.2 Kč)