Vzory směrnic BOZP

Zde najdete vzory směrnic, které již mnohokrát obstály při kontrolách BOZP.

S pomocí naší služby si dokážete sestavit kompletní dokumentaci BOZP sami, bez draze najatých specialistů na tuto problematiku.

Směrnice je nutno pouze přizpůsobit Vašim místním podmínkám (doplnit název a adresu společnosti, případně odpovídající telefonní čísla a kontakty), jejich platnost je vázána na změny legislativy a Vámi prováděné činnosti.