Obchodní podmínky

Závazné podmínky využití služby poskytnutí vzorů směrnic BOZP, bezpečnostních tabulek a úplných znění zákonů:

  • Zakoupené dokumenty zasíláme e-mailem nebo poštou na CD.
  • Veškeré dokumenty jsou trvale dostupné ("skladem").
  • Dokumenty na CD zasíláme poštou běžným balíkem.
  • Dokumenty jsou ve formátu DOC, lze je tedy otevřít ve starších i nových verzích MS Word, v Open Office, i ve většině dalších textových editorů.
  • Reklamace: V případě poškozených CD či narušených souborů Vám budou zaslány nové. 
  • Zákazník se zavazuje využívat získané dokumenty výhradně pro potřebu vlastní firmy nebo organizace.
  • Je zakázáno šíření dokumentů získaných prostřednictvím této služby třetím osobám jakýmkoli cestami (např. CD, e-mail, internet i další) bez předběžného a výslovného souhlasu poskytovatele.