Bezpečnostní tabulky k tisku

Stává se Vám, že:

  • rychle potřebujete vyvěsit nějakou tabulku a nevíte kde ji zrovna sehnat?
  • soustavně se Vám tabulky ztrácejí, upadávají, šisují a Vy stále dokupujete a dokupujete?
S tím může být za jedinou investici navždy konec!
S naší databází můžete mít jakoukoli tabulku do 5 minut na stole a to za neobyčejnou cenu aniž byste odešli z kanceláře! Náš produkt nabízí vzory 93 standardních piktogramů s přepisovatelnými texty, získáváte tedy stovky variací bezpečnostních tabulek. Tento produkt Vás tak zásobí tabulkami jednou provždy.

Při ceně 250,00 Kč Vás jedna takto získaná tabulka vyjde na cca 2,70 Kč, a to stále ještě nepočítáme libovolné variace textů, velikostí a počtu kopií!

Můžete ale také zakoupit sady podle jednotlivých kategorií (informační, požární, zákazové...) za nižší cenu sady.


Zdarma ke stažení: Návod k použití nebo Ukázkový vzor

Piktogramy vybrali naši specialisté na BOZP tak, aby pokrývaly všechny běžné situace.

Vzory jsou připraveny ve formátu DOC, který otevřete v MS Wordu (starší i nové verze), Open Office Writeru, ale i ve většině dalších editorů.


Název Rozsah (stran) Cena (+ DPH)
Vzory bezpečnostních tabulek a piktogramů - úplná verze 93 400 Kč (484 Kč)
Vzory informačních bezpečnostních tabulek a piktogramů 16 95 Kč (114.95 Kč)
Vzory požárních bezpečnostních tabulek a piktogramů 12 70 Kč (84.7 Kč)
Vzory příkazových bezpečnostních tabulek a piktogramů 18 95 Kč (114.95 Kč)
Vzory tabulek výstražných piktogramů 26 140 Kč (169.4 Kč)
Vzory zákazových bezpečnostních tabulek a piktogramů 21 130 Kč (157.3 Kč)
Celková cena bez poštovného 140 Kč (169.4 Kč)
Bezbariérová úniková cesta (dolů)

Bezbariérová úniková cesta (dolů)

Bezbariérová úniková cesta

Bezbariérová úniková cesta

Elektrický proud

Elektrický proud

Evakuační výtah

Evakuační výtah

Klíč k únikovému východu

Klíč k únikovému východu

Nouzová oční sprcha

Nouzová oční sprcha

Nouzová sprcha

Nouzová sprcha

Nouzový východ (dolů)

Nouzový východ (dolů)

Nouzový východ

Nouzový východ

Nouzový žebřík

Nouzový žebřík

Požární schodiště vzhůru

Požární schodiště vzhůru

Požární schodiště

Požární schodiště

První pomoc

První pomoc

Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky

Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky

Východ šikmý

Východ šikmý

Východ

Východ

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj

Hlásič požáru

Hlásič požáru

Hydrant

Hydrant

Kouřová klapka

Kouřová klapka

Ohlašovna požáru

Ohlašovna požáru

Požární hadice

Požární hadice

Požární nářadí

Požární nářadí

Požární výtah

Požární výtah

Požární zbrojnice

Požární zbrojnice

Požární úniková cesta (šikmo)

Požární úniková cesta (šikmo)

Požární úniková cesta

Požární úniková cesta

Požární žebřík

Požární žebřík

Cesta pro pěší

Cesta pro pěší

Elektrický proud (blesk)

Elektrický proud (blesk)

Kouření povoleno

Kouření povoleno

Noste ochranu hlavy a sluchu

Noste ochranu hlavy a sluchu

Noste pracovní oděv

Noste pracovní oděv

Noste reflexní vestu

Noste reflexní vestu

Noste štít

Noste štít

Odpojte ze zásuvky

Odpojte ze zásuvky

Použijte bezpečnostní obuv

Použijte bezpečnostní obuv

Pozor (vykřičník)

Pozor (vykřičník)

Pro tělesně postižené

Pro tělesně postižené

Příkaz k nošení ochrany nohou

Příkaz k nošení ochrany nohou

Příkaz k nošení ochrany očí

Příkaz k nošení ochrany očí

Příkaz k nošení ochrany rukou

Příkaz k nošení ochrany rukou

Příkaz k nošení ochrany sluchu

Příkaz k nošení ochrany sluchu

Příkaz k nošení přilby

Příkaz k nošení přilby

Příkaz k nošení respirátoru

Příkaz k nošení respirátoru

Příkaz k upoutání

Příkaz k upoutání

Nebezpečí exploze

Nebezpečí exploze

Nebezpečí popálení

Nebezpečí popálení

Nebezpečí pádu

Nebezpečí pádu

Nebezpečí sevření osoby

Nebezpečí sevření osoby

Nebezpečí stisknutí ruky

Nebezpečí stisknutí ruky

Nebezpečí střetu s vozíkem

Nebezpečí střetu s vozíkem

Nebezpečí vznícení

Nebezpečí vznícení

Nebezpečí výbuchu

Nebezpečí výbuchu

Nebezpečí zakopnutí

Nebezpečí zakopnutí

Neionizující záření

Neionizující záření

Pozor (vykřičník)

Pozor (vykřičník)

Pozor nízká teplota

Pozor nízká teplota

Pozor padající předměty

Pozor padající předměty

Pozor stlačený plyn

Pozor stlačený plyn

Pozor zařízení citlivé na elektrostatický náboj

Pozor zařízení citlivé na elektrostatický náboj

Pozor, běžící stroj

Pozor, běžící stroj

Pozor, zavěšený náklad

Pozor, zavěšený náklad

Pozor, škodlivé nebo dráždivé látky

Pozor, škodlivé nebo dráždivé látky

Prostor pro baterie

Prostor pro baterie

Riziko koroze nebo poleptání

Riziko koroze nebo poleptání

Riziko toxicity

Riziko toxicity

Riziko úrazu elektrickým proudem

Riziko úrazu elektrickým proudem

Výstraha - látka s oxidačními účinky

Výstraha - látka s oxidačními účinky

Výstraha biologické riziko

Výstraha biologické riziko

Výstraha horká plocha

Výstraha horká plocha

Výstraha radioaktivní látky

Výstraha radioaktivní látky

Nedotýkat se, vysoké napětí

Nedotýkat se, vysoké napětí

Nedotýkat se

Nedotýkat se

Neodkládat, neskladovat

Neodkládat, neskladovat

Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán

Průchod pro pěší zakázán

Průchod pro pěší zakázán

Voda nevhodná pro pití

Voda nevhodná pro pití

Výtah nepoužívejte při požáru

Výtah nepoužívejte při požáru

Zákaz fotografování

Zákaz fotografování

Zákaz hašení vodou

Zákaz hašení vodou

Zákaz jídla a pití

Zákaz jídla a pití

Zákaz jízdy na paletovém vozíku

Zákaz jízdy na paletovém vozíku

Zákaz kouření

Zákaz kouření

Zákaz vjezdu vozíků

Zákaz vjezdu vozíků

Zákaz vstupu do kolejiště

Zákaz vstupu do kolejiště

Zákaz vstupu na plochu

Zákaz vstupu na plochu

Zákaz vstupu s alkoholickými nápoji

Zákaz vstupu s alkoholickými nápoji

Zákaz vstupu s kardiostimulátorem

Zákaz vstupu s kardiostimulátorem

Zákaz vstupu s mobilním telefonem

Zákaz vstupu s mobilním telefonem

Zákaz vstupu se zbraní

Zákaz vstupu se zbraní

Zákaz vyhazování lahví z oken

Zákaz vyhazování lahví z oken

Zákaz výskytu otevřeného ohně

Zákaz výskytu otevřeného ohně